Zborováček

Zborováček

Pěvecký sbor zahájil svou činnost jako zájmový útvar „Sborový zpěv“ v Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci v říjnu 2006. Od roku 2007 byl zařazen jako nepovinný předmět, od roku 2020 je zařazen znovu mezi zájmové útvary. Navazuje na zájmový útvar Přípravný sbor (pro žáky I. až III. třídy). Sbor čítá každým rokem kolem 25 zpěváků, přípravný sbor navštěvuje průměrně 15 dětí.
Zborováček reprezentuje naši školu, za sebou má již řadu nejrůznějších vystoupení. Koncertuje na akcích pořádaných školou a obcí. Spolupracuje s Domovem pro osoby se zdravotním postižením a vystupuje i v blízkém okolí.