Školská Rada

Školská rada

V souladu s § 167 školského zákona zřizuje zřizovatel školy Obec Zborovice při ZŠ Zborovice školskou radu, orgán umožňující zákonným zástupcům žáků školy, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizovatel v novém volebním řádu stanovil počet členů školské rady na tři. Na volební období 2022 – 2024 je školská rada složena z předsedkyně – členka zvolená zákonnými zástupci, zapisovatelky – členka jmenovaná zastupitelstvem obce za zřizovatele a 1 členky zastupující pedagogické pracovníky.

Škola při spolupráci se školskou radou dodržuje zákonné požadavky, školská rada plní svoji funkci. Předsedkyně školské rady se zabývá školskou legislativou, podněty ze strany rodičovské veřejnosti, aktivně se účastní významných akcí školy.