Kontakt

ZÁKLADNÍ INFORMACE

adresa školy:

Sokolská 211, 768 32 Zborovice

telefon: 573 369 102

mobil: 606 624 119 

email: info@zszborovice.cz

IČO: 708 39 425

RED IZO: 600 188 673

IZO školy: 102 519 757

ID datové schránky: rp7muic

zřizovatel: Obec Zborovice

Hlavní 37, 768 32 Zborovice

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ředitelka, statutární orgán školy:

Mgr. Vladimíra JÁCHIMOVÁ 

tel: 573 369 102

email: reditel@zszborovice.cz

 

zástupkyně ředitelky:

Mgr. Ladislava DVOŘÁKOVÁ

tel.: 573 369 916 

email: l.dvorakova@zszborovice.cz

 

výchovná poradkyně

Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁ

email:k.obdrzalkova@zszborovice.cz

konzultační hodiny:
čtvrtek 10:35 – 11:20 hodin

 

metodička prevence rizikového chování

Mgr. Iva BADANKOVÁ

email:i.badankova@zszborovice.cz

konzultační hodiny:
čtvrtek 11:30 – 12:15 hodin

ekonomka:

Jindřiška HUSOVSKÁ 

tel.: 573 369 915

email: hospodarka@zszborovice.cz

 

Školní jídelna:

vedoucí školní jídelny: Markéta PTÁČKOVÁ

tel.: 573 369 016  

email: vedoucí-sj@zszborovice.cz     

 

Školní družina

tel.: 739 228 481