Jídelna

Kontakt na školní jídelnu

IZO ŠJ: 118 801 264

vedoucí školní jídelny: Markéta PTÁČKOVÁ
telefon: 573 369 016
e-mail: vedouci-sj@zszborovice.cz

 

  • Aktuální hygienická a protiepidemická opatření platná od 1. 9. 2021 pro školní jídelnu ke stažení zde

 

Aplikace  Strava.cz

V rámci zkvalitňování služeb jídelny nabízíme objednávání stravy Internetem.

Díky aplikaci Strava.cz můžete nyní přihlašovat a odhlašovat stravu prakticky kdykoliv  a odkudkoliv. Získáte i přehled o vydané stravě a stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Je zde k dispozici aktuální jídelníček (v nutných případech změna jídelníčku vyhrazena).

Aplikace Strava.cz je dostupná na www.strava.cz nebo si ji můžete stáhnout do svého mobilu.

Aplikace pro Android je ke stažení zde:

Aplikace pro iOs je ke stažení zde:

 Přihlašovací údaje do aplikace Strava.cz obdrží strávník při přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny.

Strávníci mohou využít i Objednávací box (terminál) umístěný ve vestibulu před školní jídelnou (zde je možné přihlášení do aplikace i přes elektronický čip strávníka).

 

Placení stravného

Nutno zálohově do 25. dne předešlého měsíce. Přeplatky jsou automaticky převáděny na další měsíc a na konci školního roku vráceny.

  • hotově u vedoucí školní jídelny
  • trvalým příkazem na účet školy u Komerční banky:
    • číslo účtu:       27-1498240267/0100
    • variabilní symbol:       rodné číslo strávníka (bez posledních dvou číslic)

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Vedoucí školní jídelny vždy automaticky přihlásí stravu pro strávníky (kteří mají uhrazenou zálohu) hromadně na nový měsíc.

Jednotlivé odhlašování a přihlašování stravy pak může provádět také strávník nebo zákonný zástupce

  • přes aplikaci Strava.cz na terminálu ve vestibulu před školní jídelnou nebo na webových stránkách www.strava.cz
  • telefonicky na telefonním čísle vedoucí školní jídelny 573 369 016 (je možné nechat vzkaz na záznamníku)
  • zasláním zprávy na e-mail vedouci-sj@zszborovice.cz

nejpozději však do 14.00 hodin předchozího pracovního dne.

V případě nemoci má strávník nárok na odebrání stravy v rámci dotovaného školního stravování (do přenosných nádob) pouze první den nemoci. Pokud se strávník od druhého dne nemoci neodhlásí, zůstává stále přihlášen a odebírá stravu za nedotovanou cenu tj. 88,- Kč jako cizí strávník i v případě, že si stravu nevyzvedne. Z tohoto důvodu je nutné odhlašovat stravu ihned první den nemoci, odhlášení stravy zpětně není možné.

Trvalé odhlášení ze stravování se provádí pouze v kanceláři u vedoucí školní jídelny.

Za přihlašování a odhlašování stravy je zodpovědný zákonný zástupce.

 

Ceny stravného (od 1. září 2023)

věkové skupiny cena stravy
MŠ   do 6 let 29,- Kč za 1 oběd
13,- Kč za 1 přesnídávku
13,- Kč za 1 svačinku
MŠ   7 – 10 let 33,- Kč za 1 oběd
13,- Kč za 1 přesnídávku
13,- Kč za 1 svačinku
ZŠ   7 – 10 let 33,- Kč za 1 oběd
ZŠ   11 – 14 let 36,- Kč za 1 oběd
ZŠ   15 a více let 39,- Kč za 1 oběd

Cizí strávníci                        88,- Kč za 1 oběd

 

Děti MŠ mají nápoje po celý den zahrnuty v ceně jídla.

Strávnici jsou zařazeni podle data narození do věkových skupin na období jednoho školního roku, to je od 1. září do 31. srpna, v jehož průběhu dosáhnou věku uvedeného v tabulce.

Elektronický čip – strávníci ze ZŠ

Každý strávník ze ZŠ si při přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny (po uhrazení zálohy v hotovosti) převezme elektronický čip. Čip slouží k elektronické evidenci odběru obědů (u výdejního okénka ve školní jídelně) a k přihlášení do aplikace Strava.cz na terminálu (ve vestibulu před školní jídelnou).

Záloha za čip bude strávníkovi vrácena, pokud při ukončení stravování ve školní jídelně odevzdá nepoškozený čip.

Ztrátu nebo poškození elektronického čipu je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny, která po uhrazení nové zálohy (v hotovosti), vydá strávníkovi čip nový.

 

Výdej obědů

pro žáky a zaměstnance školy: 11:20 – 13:45 hodin

v době 11:45 – 12:15 hodin je výdejna uzavřena

pro cizí strávníky: 11:00 – 11:20 hodin

 

SEZNAM ALERGENŮ KE STAŽENÍ ZDE

Naše jídelna