Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Ve školním roce 1972/73, konkrétně v prosinci 1972, škola navázala přátelské styky, tzv. družbu, se základní školou v obci Tesárske Mlyňany, okres Nitra. Setkávání bylo zahájeno výměnnou návštěvou, nejdříve 4 členové pedagogického sboru a zástupci SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) projednali podmínky setkávání na Slovensku, na jaře 1973 se hosté z Mlyňan zúčastnili oslav 60. výročí otevření měšťanské školy ve Zborovicích. V dalších letech se družba úspěšně rozvíjela, probíhaly výměnné pobyty, učitelé vyjížděli na pedagogické výstupy (ukázkově vyučovali své předměty na družební škole), konaly se společenské večery pro veřejnost, byla připravována kulturní pásma, nacvičována divadelní představení, pořádaly se společné školní výlety pro starší žáky, proběhlo několik společných zájezdů učitelů.

Slovenští přátelé byli účastníky při slavnostním otevírání nově vybudované budovy přístavby školy na podzim 1984 a opravené hlavní školní budovy 4. září 1989. V březnu 1992 se konalo oficiální setkání pedagogických sborů v Uherském Brodě, kde probíhaly oslavy 400. let od narození J. A. Komenského. V roce 20. výročí družby, na jaře 1993, proběhlo setkání zaměstnanců školy a žáků vyšších ročníků v Tesárských Mlyňanech. zúčastnili se jej pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ Tesárské Mlyňany, důchodci, kteří byli svědky zrodu družebních vztahů, pracovníci obce i tamního arboreta. 15. května 1994 proběhlo družební setkání žáků a dospělých ve Zborovicích. Vzájemné vztahy se na několik let přerušily po roce 1994.

Spolupráce byla obnovena na jaře ve školním roce 2002/2003 za účasti zástupců tehdejší Rady školy a Školské a kulturní komise Obce Zborovice opět v Tesárských Mlyňanech, toho času již na území Slovenské republiky, a trvá dodnes. Každý rok hostí na střídačku jedna škola druhou, připravuje během dvoudenního setkání sportovní, turistický a kulturně-společenský program jak pro žáky škol, tak pro jejich zaměstnance. Kromě toho obě školy udržují vzájemný kontakt v průběhu celého školního roku, spolupracují na některých projektech a setkávají se při významných událostech a oslavách, např. při výročí100 let od založení měšťanské školy ve Zborovicích (6. června 2009).

Začátkem června 2012 proběhlo 9. novodobé družební setkání, kdy jsme zavítali do Tesárskych Mlyňan a společně se slovenskými žáky a učiteli oslavili jejich 40. výročí od zahájení výuky v budově školy.

Ve školním roce 2012/2013 proběhlo ve Zborovicích jubilejní 10. novodobé setkání se vzpomínkou na uplynulých 40 let družby. Slavnostní družební akademií a výstavou s fotodokumentací jsme si připomněli také 20. výročí od rozdělení našich států a v neposlední řadě výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ 1973 – 2013 ke stažení