PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor

JMÉNO A PŘÍJMENÍPOZICEVÝUKA
Mgr. Vladimíra JÁCHIMOVÁředitelka školyF
Mgr. Ladislava DVOŘÁKOVÁzástupkyně ředitelkypředměty 1. stupně
Mgr. Helena KREJČÍŘOVÁtř. uč. – I. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Iva BADANKOVÁtř. uč. – II. třídapředměty 1. stupně
Mgr. Romana CHERYNOVÁtř. uč. – III. třídapředměty 1. stupně
Milena HEBNAROVÁtř. uč. – IV. třída / as. pedagogapředměty 1. stupně
Mgr. Jana JANÁČOVÁtř. uč. – V. třídaM, Sv, Hv, Pč
Mgr. Zdeněk FERENZtř. uč.– VI. třídaD, Z, Tv, Pč, Sv, Vl, Přv
Mgr. Martina KOLÁŘOVÁtř. uč. – VII. třídaTv, Z, Sv, D, Pč, Vv
Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁtř. uč. – VIII. třídaCh, Př, Ev, Vz, Vo, Pč, Vv, Sv
Mgr. Monika TOMÍKOVÁ tř. uč. – IX. třídaM, CvMN, Vo, Pč, Vv, Sv
Mgr. Václava RYŠÁNKOVÁučitelkaČj, CvČjN, Aj
Mgr. et Mgr. Alena SLAVÍKOVÁučitelkaAj
Rudolf GREGOR, dipl. um.učitelHv
Bc. Alena VOJÁČKOVÁučitelka Nj, Aj, Inf
Mgr. Bc. Lenka KALÁBEK CZEREOVÁspeciální pedagožkaPSPP
Marta KOPLOVÁvychovatelkaŠD1
Mgr. Klára NETOPILOVÁ, DiS.vychovatelka / as. pedagogaŠD2
Ing. Lucie MOHAUPTOVÁas. pedagoga
P. Mgr. Mariusz KARKOSZKAvýuka nábožentsvíNáb

Mgr. Kamila OBDRŽÁLKOVÁ

výchovná poradkyně

zaměření:

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • nadaní žáci a problémoví žáci,
  • žáci se sociálním znevýhodněním
  • volba povolání, profesní orientace

e-mail: k.obdrzalkova@zszborovice.cz

Konzultační hodiny: úterý 9:40 – 10:25 hodin (jindy pouze po předchozí domluvě)

 

Mgr. Iva BADANKOVÁ

metodička prevence rizikového chování

zaměření:

  • prevence rizikového chování,
  • řešení problémů s tím souvisejících,
  • další výchovné problémy

e-mail: i.badankova@zszborovice.cz

konzultační hodiny: středa 11:30 – 12:15 hodin (jindy pouze po předchozí domluvě)