x

Úřední deska

Po dobu uzavření školy jsme vám k dispozici každý všední den od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 606 624 119 nebo můžete využít e-mail: reditel@zszborovice.cz  (info@zszborovice.cz).

UPOZORNĚNÍ pro žáky, zákonné zástupce a veřejnost:
V těchto dnech se provádí vynucená oprava střešního pláště ZŠ Zborovice, je vhodné nezdržovat se v bezprostřední blízkosti budovy školy.

Ukončení školního roku 2019/2020

 • Harmonogram ke stažení zde
 • Oznámení o ředitelském volnu ke stažení zde

Osobní přítomnost žáků ve škole – znovuotevření školy

od 8. 6. 2020 – žáci 2. stupně

 • Vstupní poučení pro zákonné zástupce a žáky při návratu ke stažení zde
 • Čestné prohlášení ke stažení zde

od 11. 5. 2020 – žáci 9. ročníku, od 25. 5. 2020 – žáci 1. stupně

 • Vstupní poučení pro zákonné zástupce a žáky při návratu ke stažení zde
 • Čestné prohlášení ke stažení zde

Úkoly pro domácí vzdělávání žáků
Domácí úkoly jsou pro všechny žáky povinné. Úkoly jsou vloženy po jednotlivých ročnících. První zadání bylo vloženo 16.3.2020, druhé zadání bude vloženo 23.3.2020 a další pak budou postupně doplňována.

 • Veškeré úkoly pro naše žáky najdete zde

Problematika onemocnění COVID-19

14. 3. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření a doporučení SZÚ bude školní jídelna pro cizí strávníky od pondělí 16. 3. 2020 na dobu neurčitou uzavřena.

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření ke stažení zde
 • Doporučení SZÚ ke stažení zde

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

13. 3. 2020

Vážení zákonní zástupci.

Od pondělí 16. 3. 2020 zde bude zadání úkolů pro domácí vzdělávání žáků. Dle doporučení Ministerstva školství budeme používat tento nástroj vzdělávání po dobu trvání Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020.

Domácí úkoly jsou pro všechny žáky povinné. Po návratu do školy se žáci spolu se svými vyučujícími k těmto úkolům vrátí, společně si je zkontrolují, nové učivo vyučující vysvětlí a doplní.

Úkoly budou vloženy ve složkách po jednotlivých ročnících. Další zadání budou postupně doplňována.

V případě dotazů můžete využít pracovní maily učitelů nebo telefonický kontakt 606 624 119 v době od 8:00 do 12:00 hodin v pracovní dny.

Děkujeme vám, že svou spoluprací, kontrolou a podporou pomáháte zvládnout tuto nenadálou situaci.

Vyučující a vedení ZŠ Zborovice


12. 3. 2020

Veškeré záležitosti (vyzvednutí osobních věcí, učebnic, dohodnuté konzultace a vyzvedávání potvrzení) musí vyřizovat pouze dospělé osoby.

Žádosti o ošetřovné při péči o děti do 10 let si můžete vyzvednout v kanceláři školy 7.00 – 12.00 hodin.


10. 3. 2020

Na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020
bude škola, školní družina a školní jídelna pro žáky od středy 11. 3. 2020 na dobu neurčitou uzavřena.

 • Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 (10.3.2020) ke stažení zde

 


Další informace sledujte na stránkách školy na úřední desce.

Další odkazy:

 • http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru
 • https://www.mzcr.cz/
 • https://www.kr-zlinsky.cz/
 • http://www.khszlin.cz/
 • www.zkola.cz
 • Informace KHS ZK o výskytu onemocnění COVID-19 (9.3.2020) ke stažení zde
 • Edukační leták k problematice onemocnění novým koronavirem (vícejazyčný), (9.3.2020) ke stažení zde
 • MZ-CR-mimořádné opatření pobyt nad 90 dni, (9.3.2020) ke stažení zde
 • MZ CR Mimořádné opatření masky FFP3, (9.3.2020) ke stažení zde
 • Mimořádné opatření MZ ke stažení zde
 • Mimořádné OPP – karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky ke stažení zde
 • Výzva KHS školám a školským zařízením k problematice onemocnění novým koronavirem ke stažení zde
 • Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje k problematice onemocnění novým koronavirem ke stažení zde
 • Edukační leták k problematice onemocnění novým koronavirem ke stažení zde
 • Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ ke stažení zde

 


Rozpočet 2020 , střednědobý výhled najdete zde(vloženo 9.1.2020)