x

Kontakt na školní jídelnu

IZO ŠJ: 118 801 264

vedoucí školní jídelny: Blanka ŠMÍDOVÁ 
telefon: 573 369 016
e-mail vedouci-sj@zszborovice.cz

 

Odhlašování obědů

děti MŠ: V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ musí rodiče dítěte ve školní jídelně odhlásit stravování první den nepřítomnosti nejlépe telefonicky na čísle 573 369 016 (lze i osobně) nejpozději do 7:00 hodin (důvod: příprava a výdej přesnídávky).

žáci ZŠ: V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování mohou rodiče odhlásit obědy v jídelně telefonicky na čísle 573 369 016. Volejte neprodleně první den nepřítomnosti nejpozději do 7:00 hodin. První den nepřítomnosti žáka si lze neodhlášený oběd vyzvednout osobně ve ŠJ s nárokem na slevu. Další dny lze v případě zájmu osobně odebírat obědy do přenosných nádob za cenu 51,- Kč.

Ceny stravného (od 1. února 2012)

věkové skupiny   cena jídla
 3 – 6 let  MŠ 17,- Kč za 1 oběd + 3,- Kč za nápoje po celý den
 7 či více let MŠ 23,- Kč za 1 oběd včetně nápojů po celý den
 od 3 let MŠ 7,- Kč za 1 přesnídávku
 od 3 let MŠ 6,- Kč za 1 svačinku
 7 – 10 let ZŠ 23,- Kč za 1 oběd
 11 – 14 let ZŠ 27,- Kč za 1 oběd
 15 a více let 29,- Kč za 1 oběd

 

Platba stravného

– hotově u vedoucí ŠJ

– trvalým příkazem na účet školy u Komerční banky, číslo účtu: 27-1498240267/0100,

variabilní symbol – rodné číslo dítěte (bez posledních dvou číslic)

 

Elektronický čip

Každý strávník odebírající jídlo u okénka ve školní jídelně si u vedoucí školní jídelny pořídí čip za zálohu 115,- Kč v hotovosti. Čip slouží k elektronické evidenci odběru obědů. Čip neodhlašuje nevyzvednuté obědy. Při vrácení nepoškozeného čipu bude záloha vrácena. Při ztrátě čipu je třeba pořídit si nový čip a znovu uhradit zálohu 115,-. Záloha bude strávníkovi vrácena, pokud v závěru stravování odevzdá nepoškozený čip.

 

Výdej obědů

pro žáky a zaměstnance školy: 11:20 – 13:45 hodin

v době 11:45 – 12:15 hodin je výdejna uzavřena

pro cizí strávníky: 11:00 – 11:20 hodin

 

SEZNAM ALERGENŮ KE STAŽENÍ ZDE

Naše jídelna