x

Školská rada

V souladu s § 167 školského zákona zřizuje zřizovatel školy Obec Zborovice při ZŠ Zborovice školskou radu, orgán umožňující zákonným zástupcům žáků školy, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizovatel ve volebním řádu stanovil počet členů školské rady devět. Ve školním roce 2018/2019 je školská rada složena z předsedkyně z řad rodičovské veřejnosti, zapisovatelky z řad pedagogických pracovníků, dalších 3 zástupců zřizovatele, 2 zástupců rodičovské veřejnosti a 2 zástupců pedagogických pracovníků.

Škola při spolupráci se školskou radou dodržuje zákonné požadavky, školská rada plní svoji funkci. Předsedkyně školské rady se zabývá školskou legislativou, podněty ze strany rodičovské veřejnosti, aktivně se účastní významných akcí školy.

V lednu 2019 proběhly volby do školské rady na volební období 2019 – 2021.

 

Souhrnné výsledky voleb do Školské rady při Základní škole Zborovice na období leden 2019 – prosinec 2021

členové jmenovaní zřizovatelem dne 20. 12. 2018

pan Ing. Jaroslav Olšina
pan MUDr. Vladimír Řezáč
pan Martin Vrána

 

členové zvolení dne 10. 1. 2019 jako zástupci pedagogických zaměstnanců školy

paní Mgr. Helena Krejčířová
paní Mgr. Iva Badanková
paní Mgr. Ladislava Dvořáková

 

členové zvolení dne 10. 1. 2019 za zákonné zástupce žáků

paní Romana Šubčíková
paní Michala Hradečná
paní Kamila Jančová