x

Klapka

KLAPKA – Sdružení rodičů, přátel a příznivců dětí a školy při Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci, zapsaný spolek

Významnými partnery školy jsou zejména zákonní zástupci žáků, jejich spokojenost je pro nás důležitá. V souladu se stanovami se většina z nich sdružuje ve spolku KLAPKA – sdružení rodičů, přátel a příznivců dětí a školy, které bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno již 5. září 2007 s IČO 22 668 969. Členové jsou opakovaně informováni o účelu, cílech a činnosti sdružení. Ke členství ve spolku je přihlášeno více než 95 % rodin žáků. Ve školním roce 2016/2017 byla podle stanov spolku poprvé volena Rada rodičů, která je složena z předsedy spolku, jednatelky, dalších 7 zástupců jednotlivých tříd a hospodářky. Nadále zůstal i jeden revizor spolku.

Spolek je partnerem školy, poskytuje materiální pomoc i finanční dary.