x

Zborováček

Pěvecký sbor zahájil svou činnost jako zájmový útvar „Sborový zpěv“ v Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci v říjnu 2006. Od roku 2007 je zařazen jako nepovinný předmět.
Dle ŠVP „Škola dobrých základů 1“ je nabízen žákům od IV. třídy a vyučován 2 hodiny týdně, navazuje na zájmový útvar Přípravný sbor (pro žáky I. až III. třídy). Hlavní sbor čítá každým rokem kolem 30 zpěváků, v přípravné oddělení navštěvuje průměrně15 dětí.
Zborováček reprezentuje obec Zborovice, za sebou má již přes 50 nejrůznějších vystoupení. Spolupracuje s okolními školami, domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde pravidelně koncertuje. Pro členy byla zorganizována tři vícedenní soustředění, poslední proběhlo na začátku dubna 2012 v Roštíně.

Odkaz na webové stránky Zborováčku naleznete zde