Zlatá srnčí trofej

Zlatá srnčí trofej

Žáci ZŠ Zborovice navštěvující Přírodovědný kroužek s mysliveckou tématikou se zúčastnili dne 20. 5. 2023 na střelnici Hvězda v Kotojedech u Kroměříže myslivecké soutěže o Zlatou srnčí trofej. Žáci soutěžili v kategorii III. – starší žáci (6. – 9. ročník).

Soutěž má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část proběhla formou písemného testu, kde byly otázky z myslivecké výchovy, myslivecké zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví a ochrana přírody. Praktická zkouška znalostí byla prověřena na stanovištích – parůžky srnce, myslivecká kynologie, botanika a první pomoc.

A jak to všechno dopadlo? Na krásném druhém místě se umístil Vojtěch Ryšánek, na pátém místě Jiří Obdržálek a na šestém místě Edita Klenovská. Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Petrovi Novotnému, který pravidelně docházel do našeho kroužku a výborně připravil žáky na soutěž.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE