Zlatá srnčí trofej

Zlatá srnčí trofej

V rámci Přírodovědného kroužku s mysliveckou tématikou se žáci dne 18. 5. 2024 zúčastnili na střelnici Hvězda v Kotojedech u Kroměříže myslivecké soutěže s názvem Zlatá srnčí trofej. Soutěžili ve II. kategorii – mladší žáci (III. – V. třída) a to ve složení: Jana Chytilová, Jakub Novotný a Viktorie Obdržálková. Za III. kategorii – starší žáci (VI. – IX. třída) reprezentovala naši školu Amálie Obdržálková.

Soutěž měla dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část proběhla formou písemného testu, kde se zjišťovaly znalosti z myslivecké výchovy, myslivecké zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví a ochrana přírody. Praktická zkouška znalostí byla prověřena na stanovištích – parůžky srnce, myslivecká kynologie, botanika a první pomoc. Sice jsme neobsadili první místa, ale i tak velká poklona patří všem zúčastněným, protože příprava byla náročná a pro všechny to byla premiéra.

Touto cestou bych chtěla poděkovat i panu Petru Novotnému za výbornou a trpělivou pomoc při vedení kroužku a přípravě žáků na soutěž.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE