Začínáme 2019

První školní den

První zářijové dny máme asi všichni spojené se začátkem školního roku. Ten letošní jsme zahájili v pondělí 2. září. Po slunečném a teplém létě jsme mohli přivítat všechny žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče se svými prvňáčky v naší novější a barevnější škole. Chodby a schodiště se nám podařilo zútulnit a projasnit barevnými polepy, které budou netradiční pomůckou pro výuku matematiky, českého jazyka a dalších předmětů. Podlahové polepy určitě ocení především naši nejmenší školáci a „Skákací panák s angličtinou“ i velkoplošné „Člověče nezlob se“ jim zpříjemní nejen přestávky, ale i výuku. Nový „kabát“ dostaly všechny čtyři kmenové třídy na druhém stupni. K modernímu nábytku postupně přibudou nástěnky a závěsné systémy na výukové materiály a výtvarné práce žáků. Dárek od zřizovatele školy dostali všichni naši žáci. Nejmenší se mohli radovat z knížky pro malé čtenáře a některých pracovních sešitů. Ostatní žáky i jejich rodiče určitě potěšil pracovní sešit do angličtiny s vloženým CD.
S písničkami našeho Zborováčku jsme společným setkáním se spolužáky, kolegy, hosty a rodiči oslavili nový podzimní začátek. I letos se náš malý kolektiv trošku obměnil. Mezi námi jsme přivítali nové síly – jedna paní učitelka bude vyučovat na prvním stupni a druhá starší žáky německý jazyk a výtvarnou výchovu. Do týmu ve školní jídelně přibyla také nová paní kuchařka.
Po úvodních slovech hostů dostali naši nejmladší žáčci krásnou světle modrou šerpu od své třídní učitelky, která je bude provádět první třídou.
I letos chystáme pro všechny také řadu akcí a školních projektů. Čeká nás plavecký výcvik žáků II., III. a IV. třídy, OK kolo, sběr starého papíru, recyklohraní, tradiční Vánoční jarmark, Koncert u jesliček a spousta dalších aktivit. Nezapomněli jsme ani na mimoškolní činnost. Žáci můžou navštěvovat v odpoledních hodinách řadu kroužků s různým zaměřením od zpěvu až po rybaření.
Nový školní rok bývá vždy plný očekávání, radostí i starostí a také změn, proto bychom rádi popřáli našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, žákům deváté třídy šťastnou ruku při výběru střední školy nebo odborného učiliště, pedagogům hodné žáky a všem ostatním příjemné chvíle strávené mezi námi ve škole nebo na školních akcích.
Mgr. L. Dvořáková

 

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE