Začínáme

Začínáme

První zářijové dny máme asi všichni spojené se začátkem školního roku. Ten letošní jsme zahájili v pondělí 3. září. Po slunečném a teplém létě bylo překvapením, že nám počasí příliš nepřálo. Proto jsme nemohli, jako už hodně minulých let, přivítat po prázdninách všechny žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče se svými prvňáčky před školou. A tak jsme se vtěsnali do vestibulu školy, ale při písničkách našeho Zborováčku, setkáním se spolužáky, kolegy a rodiči se deštivá nálada rychle rozplynula.

I letos se náš malý kolektiv trošku obměnil. Třídním učitelem V. třídy se stal pan učitel Mgr. Zdeněk Ferenz a do kuchařského týmu přibyla nová síla – paní kuchařka Naděžda Šumberová.

Po úvodních slovech hostů dostali naši nejmladší žáčci krásnou světle modrou šerpu od své třídní učitelky paní Mgr. Ivy Badankové, která je bude provádět první třídou.

Chystáme pro všechny také řadu akcí a školních projektů. Čeká nás plavecký výcvik žáků II., III. a IV. třídy, Světový den výživy, sběr starého papíru, recyklohraní, tradiční Vánoční jarmark, Koncert u jesliček a spousta dalších aktivit.

Nový školní rok bývá vždy plný očekávání, nadějí, radostí i starostí a také změn, proto bychom rádi popřáli našim prváčkům, aby se jim ve škole líbilo, žákům deváté třídy šťastnou ruku při výběru střední školy nebo odborného učiliště, pedagogům hodné žáky a všem ostatním příjemné chvíle strávené mezi námi ve škole nebo na školních akcích.

L. Dvořáková

 

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE