Tak už nám to začalo….

Tak už nám to začalo….

Školní rok začal i u nás v družince. Seznámili jsme se postupně s prvňáčky a přivítali jsme se po velkých prázdninách i s ostatními dětmi.
Děti se během školního roku seznámí s novými výtvarnými technikami, budou pracovat s přírodninami a netradičními materiály. Vytvořené výrobky poté ozdobí nejen školní družinu, prostory školy, ale i místní knihovnu.
Pokud nám současná situace dovolí, chtěli bychom navštěvovat knihovnu v rámci zvýšení zájmu o četbu a poslech. Tak jako každý rok se děti mohou těšit na zajímavé besedy, soutěže a akce, které můžeme realizovat v nové venkovní učebně.
Během celého školního roku se žáci mohou účastnit různých výtvarných soutěží, ve kterých již v předchozích letech dosáhly úspěchů.
V případě hezkého počasí budeme využívat především školní dvůr a zahradu, kde se děti mají možnost vydovádět na pískovišti, mohou si zahrát míčové a jiné pohybové hry.
Pevně věříme, že se situace s Covid-19 nezhorší a děti budou moci navštěvovat družinku se stejným nadšením jako my.

Vaše paní vychovatelky M. Koplová a M. Hebnarová

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE