Začátek školního roku 2023/2024

Začátek školního roku

Září, září
na léto jde stáří
zlaté slunce září
malátně a s únavou…

(Uhlíř J., Svěrák Z.: Září)

Prázdniny opět velmi rychle utekly – a tak jsme se v pondělí 4. září zase setkali ve škole. Nejdříve se žáci druhé až deváté třídy sešli se svými třídními učiteli ve svých třídách. Počasí nám přálo, a proto jsme se mohli v osm hodin všichni přivítat s našimi nejmenšími – novými prvňáčky před školou při slavnostním zahájení školního roku 2023/24. Po úvodní písni Zborováčku všechny zúčastněné slavnostně přivítala paní ředitelka Mgr. Jáchimová, za zřizovatele promluvila k žákům, zaměstnancům školy a rodičům paní místostarostka obce Zborovice Mgr. Kuciánová, starosta obce Troubky – Zdislavice pan Varaďa, za Školskou radu paní Šubčíková a paní Klenovská za sdružení rodičů Klapka, z.s. Po milých slovech našich hostů přišla řada na prvňáčky. V doprovodu deváťáků postupně přicházeli za „svou“ paní učitelkou, která je přivítala na prahu další životní etapy a slavnostně všem předala šerpu. Tento úkol – první samostatné vykročení do školy – všichni skvěle zvládli. Po zakončení slavnostního zahájení se starší žáci se svými třídními učiteli vrátili do tříd, rodiče prvňáčků si vyfotili své nové školáky a poté se společně přesunuli s třídní učitelkou Mgr. Krejčířovou do jejich třídy. Prvňáčci převzali pamětní listy a jejich rodiče obdrželi veškeré informace ke školnímu roku. Než rodiče vyplnili potřebnou dokumentaci, seznámili se malí žáčci s paní vychovatelkou a pohráli si ve školní družině.

První den školy se vydařil a my přejeme všem žákům šťastné vykročení do nového školního roku a všem ostatním mnoho příjemných chvil strávených mezi námi nejen ve škole, ale i při různých akcích školy.

Mgr. V. Ryšánková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE