Za krajinou Bílých Karpat

Za krajinou Bílých Karpat

Letos na jaře vyrazili žáci 7. a 8. třídy naší Zborovické školy na třídenní pobyt do Ekocentra Hostětín v Bílých Karpatech.

Během prvního dne jsme absolvovali náročnou cestu vlakem s několika přestupy, po které nás však přivítalo velmi příjemné moderní prostředí ekocentra. Nejdříve jsme se ubytovali.

Po obědě jsme se vydali na prohlídku obce Hostětín. Místní lektoři nám ukázali výhřevnu, přírodní čističku odpadních vod a moštárnu. Přímo v budově ekocentra jsme se seznámili s fungováním pasivního domu – viděli jsme odkryté části zdi, systém rekuperace, solární panely, zelenou střechu, nádrže na dešťovou vodu a spoustu dalšího. Přímo u ekocentra byla i přírodní zahrada s potůčkem, kterou jsme po celou dobu pobytu mohli využívat. Žáci zde objevili i další vybavení: kompost, studnu, ohniště, altán, naučnou stezku.

Při večerním programu se žáci pobavili nad různými úkoly, tvořením i hrami. Večer jsme ukončili krátkou noční promenádou na místní zahradě.

Druhý den dopoledne následoval projekt Ecogame, při němž žáci ve skupinkách nejprve získávali informace o různých formách energie a pak měli sami vymyslet projekt, který umožní hromadně šetřit energií. Každá skupinka pak svůj projekt přednesla ostatním. Objevilo se tak několik zajímavých nápadů.

Odpoledne jsme zamířili na pěší túru k památnému dubu. Během této túry žáci dostávali různé úkoly a hráli hry (např. jak kůrovec zasahuje stromy nebo zjišťovali hodnotu PH různých vodních zdrojů atd.).

Večer jsme si zahráli na obecní zastupitelstvo, které by mělo řešit výstavbu nové přehrady. Každý žák dostal přidělenou svou roli, kterou měl v průběhu zasedání představovat a podle toho jednal. Při této hře nás nečekaně navštívil i místní starosta obce a poskytl nám cenné rady. Po skončení hry jsme si na zahradě udělali táborák, u kterého si žáci pouštěli písničky a opékali špekáčky.

Třetí den proběhlo už jen krátké rychlé zhodnocení, balení, rozloučení a odjezd domů. Někteří žáci využili poslední možnosti nakoupit si domů suvenýry v místním obchůdku. Cesta zpět patřila opět mezi náročnější a jsme rádi, že jsme ji všichni zvládli beze jakékoli ztráty.

Teď už můžeme jen vzpomínat na společné zážitky, dobré jídlo a skvělé počasí, jež nám naštěstí přálo.

Mgr. Monika Tomíková, Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE