Vyplouváme

Vyplouváme

Na konci září se uskutečnil na naší škole Kurz Osobnostní a sociální výchovy určený již tradičně pro žáky 6.třídy- tentokrát pod názvem Vyplouváme.
Tento kurz probíhá jako prožitkový vzdělávací program s cílem usnadnit adaptaci žáků při přechodu na druhý stupeň.
Snahou těch, kteří kurz připravují, je, aby se děti blíže seznámily s novou třídní učitelkou a stmelily se v rámci kolektivu, důraz je také kladen na komunikaci ve skupině a skupinách.
Během dvou dnů jsme společně zažili spoustu legrace při hrách, mohli jsme se vzájemně lépe poznat a snažili jsme se o sobě zjistit, co nejvíce.
Vzhledem k tomu, že nám přálo počasí, využili jsme krásné prostředí lesů v okolí Zborovic, abychom tento společný čas strávili i na čerstvém vzduchu.

Mgr. Václava Ryšánková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE