Vyhlášení výtvarné soutěže

Vyhlášení výtvarné soutěže

V rámci projektu MĚSÍC UMĚNÍ vyhlašujeme také výtvarnou soutěž.

TAK TO VIDÍM JÁ…

O CO JDE?
Výtvarná soutěž pro žáky všech tříd vyhlášená 30. 1. 2013 v rámci výtvarné výchovy a projektu MĚSÍC UMĚNÍ…
Témata jednotlivých kategorií nabízejí náměty k zamyšlení a poté zpracování letošních aktuálních událostí nejen u nás ve škole, ale i obecně v ČR… (rekonstrukce školy; družba se slovenskou školou a výročí rozdělení ČR a SR; výročí příchodu C+M)

ZPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ:
Možné techniky: kresba/malba, formát A4 – A2.
Jednotlivé práce je možné konzultovat a tvořit ve výuce
po domluvě s vyučujícím Vv, taktéž s ostatními učiteli nebo i dalšími odborníky (např. ZUŠ).
Práce se odevzdávají nejpozději 5. dubna 2013 do ředitelny školy (na zadní stranu je nutné čitelně napsat jméno a příjmení, třídu, kategorii). Po vyhodnocení prací proběhne vyhlášení výsledků a výstava pro veřejnost.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A TÉMATA:
1. KATEGORIE (doporučeno žákům I., II., III. třídy)
„Škola plná barev“ – Jakými barvičkami vnímáš naši školu? Co bys vybarvil(a) jinak? Jsme ´Škola dobrých základů´ a letos se má od základů proměnit i kabát celé budovy. Do kterých barev bys oblékl(a) naší školu právě Ty? Zkus navrhnout novou fasádu!

2. KATEGORIE (doporučeno žákům IV., V., VI. třídy)
„Česko-slovenské umění“ – Pomalu ale jistě znáš už naši vlast a před 20 lety k ní patřila i dnes sousední Slovenská republika. Naše národy mají mnohaletou historii zakořeněnou v tradici bohatého umění a kultury. Pokus se v návaznosti na výročí od rozdělení států vyjádřit něco hodnotného z našeho malířství, stavitelství, hudby, divadla, přírody atd…

3. KATEGORIE (doporučeno žákům VII., VIII., IX. třídy)
„1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje“ – Jak nejlépe vystihnout důležitý historický milník, kdy k nám na Velkou Moravu přišli dva bratři ze Soluně? Námětem může být např. náboženství, písmo, jazyk, ale i Velehrad. Čerpejte z dějepisu a literatury!

Přeji všem hodně tvůrčích nápadů a zdařilých výtvarných děl!

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE