Voda slaví

Voda slaví

Věděli jste, že voda má svůj den? Deváťáci to vědí úplně přesně. V rámci předmětu environmentální výchova si připravili pro celou školu projektový den na oslavu jejího svátku.

Vše vypuklo v úterý 19. března 2024. Během dopoledního vyučování se připraveného programu zúčastnili postupně nejen žáci naší základní školy, ale přivítali jsme u nás i děti z Mateřské školy Zborovice. V přízemí hlavní budovy nás vítala kapka vody Terka za doprovodu „bublinkového vodopádu“ z bublinkovače. Popsala nám cestu vodního putování každé kapky vody a nasměřovala žáky k jednotlivým stanovištím. V rámci jednotlivých aktivit se žáci dozvěděli zajímavosti o vodě a pomocí pokusů si ověřili její fyzikální vlastnosti. Nechyběla ani výstava žákovských výtvarných děl, která byla umístěna ve vestibulu a po školních chodbách. Velký zájem vzbudila expozice s živými rybami a nezbytným vybavením každého rybáře s odborným výkladem. Ve vestibulu bylo připraveno malé „rybí“ občerstvení jako rybí pomazánky, sushi a cukrovinky ve tvaru rybiček. Celý den nás doprovázel i přívětivý vodník Kuba, který nejčastěji trávil čas „na břehu rybníka“ před tělocvičnou.

Téma vody se prolínalo nejen programem deváťáků, ale i učivem jednotlivých předmětů. Žáci kreslili kapku vody, psali dopis kapce vody nebo vytvářeli komiks o kapce vody, vymýšleli slovní úlohy o vodě a další.

Tímto ale Den vody neskončil. Odpoledne bylo vyhrazeno veřejnosti, která si mohla prohlédnout náš rybníček, živé ryby a mohla si také poslechnout výklad žáka Vítka Macha. Po výkladu následovala poutavá beseda Mgr. Pavla Zrny na téma Chřiby známé i neznámé – Voda v Chřibech. Tento projektový den se opravdu vydařil a myslím, že voda svůj svátek u nás ve Zborovicích náležitě oslavila.

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE