VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve středu 28.2.2024 se setkali žáci základních škol a víceletých gymnázií, aby porovnali své síly v okresním kole konverzační soutěže v angličtině. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Naši školu zastupoval žák 7. třídy, Dominik Král, a reprezentoval skutečně v tom nejlepším slova smyslu, neboť získal maximální počet bodů za všechna hodnocená kritéria, a obsadil tak 1. místo ve své kategorii.

Porota hodnotila slovní zásobu, gramatickou správnost, pohotovost reakcí a plynulost mluveného projevu. Úroveň vyjadřování žáků v této soutěži je rok od roku vyšší, protože současné děti se nebojí hojně využívat zahraniční média a komunikovat v cizím jazyce přes sociální sítě s vrstevníky z celého světa. Nabídka učebních pramenů pro studium cizích jazyků je dnes bohatá a snadno dostupná, ale je třeba k nim přidat i osobní motivaci, kterou v této soutěži všichni žáci bezpochyby prokázali.

Mgr. et Mgr. Alena Slavíková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE