Vánoční setkání

Vánoční setkání

V tomto adventním čase uspořádala naše škola již tradiční Vánoční jarmark. V úterý 3. prosince jsme tak měli možnost zde strávit příjemné odpoledne.
Jako každoročně byl návštěvníkům nabídnut pestrý program, který pro ně připravili žáci a zaměstnanci školy.
Ve školní kavárně si všichni přítomní mohli vybrat z bohaté nabídky sladkého i slaného pečiva, které pro ně připravili žáci IX. třídy, někteří rodiče a zaměstnanci školy. K zákuskům se podával čaj nebo káva a návštěvníci tady věnovali svůj čas odpočinku, povídání s přáteli nebo prezentaci fotografií naší školy.
Z učebny VII. třídy se stala tvořivá dílna s názvem Hvězdárna, ve které si zájemci s panem učitelem Ferenzem a pomocnicemi z VI. třídy mohli vyrobit hvězdičku-vločku k zavěšení například do okna nebo na vánoční stromeček.
Předvánoční atmosféru jsme mohli nasát i v tělocvičně, kde probíhala hned dvě vystoupení. Školní pěvecký sbor Zborováček, který navštěvují žáci naší školy od I. až po IX. třídu, zazpíval pod vedením pana učitele Gregora známé i méně známé písně. Paní učitelka Lukašíková s žáky III. až VI. třídy připravila vánoční divadelní představení v anglickém jazyce nazvané Sob Rudolph.
Ve vestibulu školy se byl nachystaný vánoční trh se stánkaři z řad žáků VII. a VIII. třídy. Zákazníci měli široký výběr lákavých výrobků žáků, učitelů i rodičů, kteří podpořili školu svými díly.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za přípravu, návštěvníkům za hojnou účast a s přáním všeho nejlepšího do nového roku se budeme těšit na další společné setkání.
Mgr. Monika Tomíková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE