Vánoční jarmark 2023

VÁNOČNÍ JARMARK 2023

Všichni se každý rok těší na Vánoce, na příjemnou, klidnou atmosféru, vůni perníčků a očekávání dětských očí. Tak i my letos v naší základní škole. Celý listopad se téměř všichni žáci, učitelé, učitelky i nepedagogičtí pracovníci zapojili do příprav našeho tradičního Vánočního jarmarku.

Jako první úkol jsme měli napéct perníčky a toho se zhostily žákyně 2. stupně pod vedením paní učitelek Kolářové a Obdržálkové. Se zdobením pomáhaly paní učitelky a paní vychovatelka Koplová. Její perníčky, stromečky, zvonečky jsou úžasné.

Spolek KLAPKA ve spolupráci se školou už podruhé organizoval setkání „PERNÍČKOVÁ POHODA“, kde maminky, tatínkové, babičky i dědečkové spolu se svými dětmi zdobili perníčky.

Výrobky žáků pod vedením svých učitelek a učitelů se začaly hromadit a jarmark mohl začít.

5. 12. probíhal Vánoční jarmark ve škole. Rodiče, prarodiče i návštěvníci zhlédli vánoční program, zašli do kavárničky, tradičně pod taktovkou „DEVÁŤÁKŮ“. Zde měli možnost se zastavit na kávu, čaj a spoustu výborných zákusků, posedět, popovídat si a nasát předvánoční atmosféru. Na jarmarku také viděli a mohli si vybrat ze spousty krásných vánočních výrobků. V dílničce u pana učitele Ferenze děti vyráběly pěkné andělíčky. Letošní předvánoční atmosféru jsme si všichni moc užili.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme opět na Vánoční jarmark 2024.

Mgr. Helena Krejčířová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE