Vánoční jarmark 2022

Vánoční jarmark 2022

Po dvou letech se letos opět konal náš Vánoční jarmark.

Přípravy projektu i samotného Vánočního jarmarku se zúčastnili téměř všichni žáci školy. Vše začalo už v listopadu pečením vánočních perníčků, které jako vždy pekla děvčata 2. stupně s paními učitelkami K. Obdržálkovou a M. Kolářovou.

Pak následovalo zdobení a na to bylo třeba šikovných rukou nejen zaměstnanců školy, ale také maminek s dětmi na setkání, které vyhlásil spolek Klapka. Všem, kteří si přišli užít krásnou předvánoční atmosféru, se podařilo nazdobit všechny upečené perníčky.

Část úhledně zabalených balíčků prodala děvčata 8. ročníku návštěvníkům Rozsvěcení obecního vánočního stromu, kde také vystoupili žáci naší školy pod vedením pana učitele Gregora se svým vánočním programem.

29. 11. probíhal Vánoční jarmark ve škole. Rodiče, babičky, dědečkové a ostatní návštěvníci mohli zhlédnout vánoční program žáků školy, občerstvit se v kavárničce „deváťáků“. Na jarmarku měli možnost si prohlédnout a také vybrat z velkého množství krásných vánočních výrobků z dílny žáků, zaměstnanců školy a také maminek. Ve tvořivé dílničce s paní učitelkou M. Tomíkovou si děti nazdobily tašku vánočními motivy.

Podmanivou vánoční atmosféru si všichni zúčastnění nadmíru užili, o čemž svědčí bohatá a hojná účast návštěvníků. Za to patří DÍK všem aktérům. Těšíme se na Vánoční jarmark 2023.

Mgr. Helena Krejčířová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE