Úspěch v literární soutěži

Úspěch v literární soutěži

Dne 25. dubna 2024 jsme se se dvěma žákyněmi naší školy zúčastnily slavnostního vyhlášení okresního kola soutěže Kroměřížská Litera v Knihovně Kroměřížska. Do soutěže se pravidelně s žáky druhého stupně zapojujeme, a proto nás potěšilo ocenění dvou prací na téma Tajemná kniha v kategorii poezie, z čehož máme obrovskou radost. Žáci druhého stupně soutěžili ve dvou kategoriích – tvorba žáků 6.-7. tříd a tvorba žáků 8.-9.tříd. Martina Dostálíková ze 7.třídy a Johana Ryšánková z 9.třídy získaly obě krásné třetí místo. Oběma děvčatům patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy, přejeme jim rovněž mnoho úspěchů v jejich další tvorbě.

Mgr. Václava Ryšánková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE