Školní zahrada žije

Školní zahrada žije

S probíhajícím jarem postupně opravujeme, co je třeba. Zima se na některých stanovištím podepsala a je nutné jim věnovat zvýšenou péči.

Zahrada se už zazelenala. Záhonky jsou osázeny zeleninou – v letošním roce vede hrách a ředkvičky, odvážlivci se ale pustili i do pěstování mrkve, petržele, česneku, brambor, dýně a cukety. Také bylinkový šnek už postupně obrůstá bylinkami, které přezimovaly, ale začínají se objevovat i mladé rostlinky letošního výsevu.

Průběžně jsou upravována všechna stanoviště a jejich okolí – každá třída má přiděleno své stanoviště a o toto by se měla v průběhu celého školního roku také starat. Nově musely být upraveny předěly v hmatové stezce, byl upraven i květinový záhon – jeho ohraničení. Starší žáci udržují také zelené plochy naší zahrady.

Kromě práce na zahradě samotné je tato využívána při výuce přírodovědy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, ale také při volných hrách dětí, které navštěvují školní družinu. Protože na naší zahradě bylo zbudováno také malé ohniště, je možné využít prostor i ke společnému opékání.

Pokud máte zájem, můžete se na zahradu přijít podívat.

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE