Škola začala

Škola začala

Zborovské hodky u nás vždycky znamenají pro malé i velké blížící se začátek školních povinností. Letos byl určitě pro většinu z nás opravdu plný očekávání. Do posledních chvil jsme ani my ve škole nevěděli, jak vlastně všechno bude moci probíhat. COVID-19 a s ním související nařízení a doporučení nám kazil i plánované slavnostní chvíle s přivítáním nových prvňáčků ve školních lavicích.
Očekávané úterý 1. září přišlo ruku v ruce s vytrvalým deštěm, a tak jsme pouze v úzkém kruhu spolu s rodiči uvedli prvňáčky do školního života. Protože jsme se letos kvůli doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy museli obejít bez našich milých hostů – starostů obcí, zástupců Klapky i Školské rady a jejich přání do nového začátku, využili jsme našeho školního sboru Zborováček, který nám zpříjemnil tyto chvíle delším programem, než bývá zvykem.
Za zpěvu oblíbených písní, pod vedením a za doprovodu kláves pana učitele Gregora paní učitelka Iva Badanková ve vestibulu školy slavnostně ozdobila bledě modrou šerpou celou patnáctičlennou třídu.
Mezi nás pedagogy přibyl nový asistent pan Robin Balažovič a ve funkci vychovatelky se v družině bude věnovat dětem paní Milena Hebnarová.
Novinky žáky ale čekaly i ve škole samotné – nově vymalované kmenové učebny III., IV. a V. třídy, které se už těší na nový nábytek. V prvním patře přístavby na prvním stupni se nám během prázdnin podařilo zrealizovat úpravy sociálních zařízení za výhru v soutěži Domestos. Největší překvapení nás ale čekalo na školním dvoře. Díky zřizovateli školy na místě „Hrušky“ – bývalého domku na nářadí – nám vyrůstá krásná prostorná přírodní učebna. Jistě bude pro všechny příjemnou změnou ve výuce a pro účastníky školní družiny nejen stinným místem k odpočinku. Za školou se dokončuje parkoviště, které budou využívat především zaměstnanci školy. Nejen za tuto učebnu, ale i nově vybudované parkoviště za školou, které budou využívat především zaměstnanci školy, bychom touto cestou rádi poděkovali zřizovateli naší školy.
Za zmínku stojí také vybavení dílen. Za dotace z projektu Dílny 2019 ZŠ Zborovice, který byl spolufinancován Zlínským krajem, jsme pořídili mobilní boxy a vybavili je nářadím. Žáci se tak budou moci v praktických činnostech zdokonalovat v práci nejen s ručním nářadím, které nechybí asi v žádné ze školních dílen, ale mají možnost vyzkoušet si práci i s aku-šroubováky, sponkovačkami a dalším nářadím.
I v letošním roce plánujeme pro žáky řadu akcí a školních projektů. Čekají nás např. plavecký výcvik žáků II., III. a IV. třídy, dopravní soutěž OK kolo s jízdou zručnosti, divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové, sběr starého papíru a léčivých bylin, Recyklohraní, tradiční Vánoční jarmark, školní Akademie a spousta dalších aktivit. Doufáme, že je budeme moci uskutečnit a na některých se s vámi setkat.
Všem přejeme krásný podzim a žákům šťastné vykročení do nového školního roku. Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že vše společně zvládneme.

Mgr. L. Dvořáková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE