Robotika ve školní družině

Robotika ve školní družině

V naší školní družině máme možnost pracovat s roboty. Nejprve jsme si popsali, jak robot vypadá, kde se nachází senzory reagující na různé podněty, příkazy a jaké má další funkce. Poté si děti robota připojily k počítači a pomocí programu si vytvořily trasu, zvolily pohyby, zvuky zvířat nebo nálad, barvu očí a antény. Nemohli jsme se dočkat až spustíme aplikaci a robůtek se konečně rozjede. Děti byly nadšené, když se jim podařilo vytvořit nějakou zajímavou dráhu.

Zjistili jsme, jak robot pracuje, že se pohybuje na základě nejjednodušších příkazů – doprava, doleva, dopředu, dozadu. Zkoušíme, jak fungují senzory, že umožňují vyhnout se překážce, reagují na zvuk, na světlo nebo na dotek. Postupně se s nimi seznamujeme, hrajeme, učíme se základům programování, ale i kolektivní práci, logickému myšlení či pravolevé orientaci.

Práce s robotem děti baví, protože je to tvůrčí a neotřelé. Nenásilnou formou se tak i připravují na budoucí povolání. Rozvíjí se u nich nejen logické myšlení, ale i vytrvalost k samostatnému hledání různých cest řešení problémů.

Marta Koplová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE