Říjnová návštěva v DOZP Zborovice

Říjnová návštěva v DOZP Zborovice

V rámci praktických činností se každoročně v osmé a deváté třídě zaměřujeme také na pomoc při výběru budoucího povolání našich žáků. Navštěvujeme střední školy, odborná učiliště i některé firmy, kde se žáci mohou blíže obeznámit s provozem a vytvořit si přesnější představu o studijních oborech i praxi.

Tentokrát se žáci osmé třídy vypravili do Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. V teoretické části besedy se dozvěděli, co je posláním Domova, co obnáší práce v sociálních službách a jaké obory je nutné vystudovat. Mohli si tak uvědomit nejen potřebnost, ale i náročnost tohoto zaměstnání. Prakticky si vyzkoušeli některé pomůcky, které pracovnice využívají při péči o imobilní klienty, například práci se zvedákem pro pomoc při osobní hygieně. Na závěr jsme měli připravenou komentovanou prohlídku vnitřních prostor Domova a s sebou si žáci odnesli pracovní list s informacemi o oborech i práci se zdravotně postiženými.

Touto cestou chci poděkovat všem pracovnicím za velmi příjemnou návštěvu a zajímavý program, který pro nás připravily.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE