Recyklace hrou

Recyklace hrou

Do naší školy v březnu zavítal výjezdní naučně zábavný program „Recyklace hrou“. Tento program je součástí programu Recyklohraní, do kterého je zapojena i naše škola. Program funguje pod záštitou MŠMT České republiky a jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Lektorský tým zábavnou formou seznámil žáky všech tříd s tříděním a recyklací odpadu i s procesem výroby dalších produktů s využitím recyklovaného materiálu. Žáci se aktivně zapojovali do zadaných úkolů, vyzkoušeli si samotnou recyklaci různých spotřebičů, naučili se vhodně roztřídit odpad z dnešních domácností. Strávili tak zábavné a naučné dopoledne.

Autor článku: Mgr. Martina Kolářová

 

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE