Projekt Vesmír

Projekt Vesmír

V měsíci únoru jsme se s dětmi ve školní družině dohodli, že si vytvoříme vlastní vesmír. Zopakovali jsme si názvy planet a vysvětlili jsme si, proč Pluto mezi ně už nepatří.

Své znalosti jsme si rozšířili o znalosti o prvním člověku ve vesmíru, kterým byl kosmonaut Jurij Gagarin. Neopomenuli jsme ani toho českého, Vladimíra Remka. Překvapením pro děti bylo zjištění, že vůbec prvním návštěvníkem vesmíru byl pejsek jménem Lajka.

Po krátkém vyprávění se žáci pustili do výroby vlastní sluneční soustavy. Za pomoci papíru, nůžek, barviček a nákresů z odborné literatury dětem začalo pod rukama vznikat vesmírné dílo. Práci si mezi sebe žáci rozdělili sami a spravedlivě, nikdo nebyl při práci opomenut.

Práce děti bavila, samy si celý projekt navrhly a vytvořily.

Po dokončené práci přišel i zasloužený odpočinek, který jsme zaplnili četbou z pohádkové knihy od Miloše Macourka.

Milena Hebnarová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE