Příroda nás učí – v číslech

Příroda nás učí – v číslech

Projektové snažení je v plném proudu. Stále však zbývá spousta práce, kterou je třeba dokončit.

Pokračovací práce v tomto projektu probíhají, ale … stále jsou některá stanoviště nedokončena, je třeba pokračovat v úpravách školní zahrady.

Alespoň pro představu několik čísel:

– rodičovské soboty se uskutečnily ve čtyřech termínech (v dalších dvou vyhlášených termínech se nikdo nedostavil), celkem se účastnilo 17 rodičů, prarodičů… – někteří i opakovaně, odpracováno bylo 124,5 hodiny; v době rodičovských termínů se spolu s rodiči dostavilo i 9 žáků školy (většinou mladších)

– zapojili se také pracovníci školy, přátelé – odpracováno 58 hodin – 5 osob (někteří opakovaně)

– v rámci výuky praktických činností a společenské výchovy se na úpravách zahrady, péči o jabloňový sad … podíleli různou měrou žáci IV. až IX. třídy; celkově zde strávili již 314 vyučovacích hodin

– v odpoledních hodinách se zapojili také členové Pionýra (děti i vedoucí), v rámci oddílové činnosti odpracovali 88 hodin

Všechny údaje jsou sečteny k datu 16. října 2013, ale určitě se ještě budou měnit. Pokud se někomu zdá, že za tuto dobu by již mělo být dávno všechno hotovo, může se připojit. Každá pomocná ruka je vítaná!

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE