Příběhy stromů republiky

Příběhy stromů republiky

Žáci ZŠ Zborovice oslavili Den stromů, připadající na 20. října, opravdu netypicky. Uspořádali jsme projektový den spojený s instalací putovní výstavy v naší škole – Příběhy stromů republiky, která byla zaměřená na památné stromy Zlínského kraje 1918-2018 se zajímavým výkladem v odborné přednášce. Na dvaceti panelech bylo představeno více než osm desítek stromů, které by měly budoucím generacím připomínat události a osobnosti, na které by se nemělo zapomínat. Na panelech našli žáci i fotky stromů vysázených v naší obci. Přednáškou nás provázela Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění z Metodického centra zahradní kultury při Národním památkovém ústavu, ÚOP v Kroměříži. Poté následovalo projektové vyučování, v němž si každá třída vytvořila svůj vlastní strom podle zadání. Všechny nádherné výtvory nám pak zpříjemnily chodby školy. Dověděli jsme se spoustu informací o modřínu, smrku, borovici, lípě, bříze, jírovci a dubu. Zároveň si třídy prohlédly “živý” les a veškeré zajímavosti zahrnující nemoci stromů, stopy zvěře, houby, větvičky a jiné. Vše jsme umístili ve vestibulu školy.
Odpoledne jsme pokračovali Dnem otevřených dveří, kdy si mohla i veřejnost od paní Ing. Lenky Křesadlové poslechnout velmi poutavou besedu o stromech Republiky Zlínského kraje nebo se zúčastnit komentované prohlídky výstavy, která byla rozmístěna po chodbách školy. Zájemci si mohli vyzkoušet nejen kvízy zaměřené na přírodní vědy, ale i pískování barevnými přírodními písky. Ti menší však možná více ocenili skládačky rostlin, hub nebo lesních zvířat. Projektový den byl velmi úspěšný. Žáci se dověděli spoustu zajímavých informací a mohli shlédnout první putovní výstavu o památných stromech organizovanou v našem regionu na naší škole.
Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE