Poznej a chraň

Poznej a chraň

Na konci března se konala ve volnočasovém středisku TYMY v Holešově přírodovědná soutěž pro tříčlenné týmy Poznej a chraň pořádaná Ekocentrem Čtyřlístek ze Zlína na téma Voda, voděnka (voda ve Zlínském kraji). Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší žáci (4. – 5. třída) a starší žáci (6. – 7. třída). Jelikož se letos do starší kategorie přihlásily jen 4 týmy, byla soutěž spojena. V mladší kategorii poměřovalo své síly sedm týmů a ve starší čtyři týmy z okresu Kroměříž. Soutěžilo se v teoretických znalostech formou testu, v poznávání přírodnin a letos poprvé ve vytvoření projektu na téma Voda.

Mladší kategorie vytvořila 3D model rybníka na Podlavčí ve Zborovicích a připravili si i prezentaci. Oba týmy starší kategorie si připravily pokusy s vodou, které představovaly ostatním týmům. Kluci z mladší kategorie – Adam Kobzinek, Timoteus Políček a Ondřej Štěpánek se umístili na 6. místě. Kluci ze starší kategorie – Marek Láník, Matěj Sukupčák a Ondřej Šubčík se umístili na 3. místě s postupem do krajského kola ve Zlíně, děvčata – Vanesa Drábková, Amálie Obdržálková a Elen Šimkovičová byla na 4. místě.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozdíl v počtu bodů na 3. a 4. místě byl minimální, postoupili všichni do krajského kola. Krajské kolo se uskutečnilo v úterý 30. 4. 2024 v krásných prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Soutěž proběhla podobně jako v oblastním kole. Oba týmy sice neobsadily první příčky, ale i tak jim patří velký dík za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE