Olympiáda v angličtině

Olympiáda v angličtině

Ve středu 7. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo několik jazykově nadaných žáků 8. a 9. třídy.

Soutěžící měli za úkol představit anglicky sebe a své nejbližší okolí, zájmy, plány do budoucna a svůj postoj k anglickému jazyku. Porota kladla doplňující otázky a napomáhala k rozvoji přirozené konverzace v cizím jazyce.

Následně si soutěžící vylosovali dvojici obrázků k popisu. Tyto obrázky byly postaveny do kontrastu, aby žákům nabídly vícero možností, jak dané téma uchopit. Někteří soutěžící se drželi striktně popisu obrázků i faktů, jiní zapojili fantazii a dovedli vytvořit celý příběh. Nebáli se pustit i do jednodušších úvah k tématu. Také tato disciplína proběhla formou rozhovoru s porotou.

Porota se při svém hodnocení zaměřila nejen na gramatickou správnost mluveného projevu, ale i stylistickou stránku jazyka, plynulost projevu, užívání slovních obratů a celkovou přirozenost konverzace.

Celkové umístění:

  1. Nela Růžičková
  2. Johana Ryšánková
  3. Vojtěch Ryšánek

Jsme rádi, že se tradice pořádání anglické olympiády na naší škole pořád udržuje a těšíme se na reprezentaci v okresním kole této soutěže.

Mgr. et Mgr. Alena Slavíková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE