OK kolo

OK kolo

V pátek 25. října 2019 proběhl na naší škole projektový den OK kolo zaměřený na zvýšení bezpečnosti žáků při jízdě na kole. Před vlastní akcí si žáci museli zopakovat pravidla silničního provozu, zásady poskytování první pomoci, prohlédnout a upravit si svoje kola či připravit překážky a stanoviště pro jízdu zručnosti. Soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku se skládala ze čtyř částí: dopravní testy, zdravověda, jízda zručnosti a výtvarné práce na téma Bezpečnost na cestách.
Dle rozpisu pro jednotlivé třídy si žáci prvního stupně vyzkoušeli na interaktivní tabuli, jak připravit kolo a jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Žáci 2. až 4. ročníku si ve třídách zjednodušeně prošli se svými vyučujícími pravidla silničního provozu a vypracovali úkoly na pracovním listě, žáci 1. ročníku si vymalovali dopravní značky. Všichni si také vyzkoušeli jízdu zručnosti, která byla pro ně na školním dvoře, vzhledem k věku, upravena.
Zatím co si mladší školáci prošli dopravní výchovu hravou formou, pro žáky 5. až 8. ročníku byl tento úkol daleko zodpovědnější, protože by je měl připravit na účast v okresním kole dopravní soutěže. I pro ně byl připraven rozpis, dle kterého se prostřídali se svými třídami v podstatě na čtyřech stanovištích.

Teoretickou znalost pravidel silničního provozu si mohli ověřit na testech v učebně IX. třídy. Ve školní družině si, po zhlédnutí krátkých filmů Zásady první pomoci pro děti a První pomoc při ošetření ran způsobených jízdou na kolečkových bruslích, žáci vyplnili test první pomoci a vyzkoušeli prakticky práci s trojcípým šátkem a ošetření odřenin a popálenin. Na školním dvoře pak absolvovali, na svém kole a s nasazenou správně seřízenou přilbou, jízdu zručnosti, která se skládala z těchto překážek: projetí korytem, jízda v kruhu, osmička, slalom, převážení předmětu a zastavení přesně na metě. Jízda zručnosti probíhala za poměrně příznivého počasí, nikdo se nezranil a zdolal překážky dle svých možností a schopností. Dráhu pomohli včas připravit žáci IX. třídy a podíleli se také průběžně na organizaci samotné jízdy zručnosti. Na závěr pak žáci 5. až 8. ročníku výtvarně zpracovali téma Bezpečně na cestách ve svých třídách.
Všichni jsme se po dopoledním plnění úkolů rozcházeli tak nějak BESIPácky sebevědoměji a s úsměvem k domovům, abychom si užili podzimní prázdniny.

Mgr. Zdeněk Ferenz a Mgr. Romana Cherynová

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE