OK KOLO

OK KOLO

Dne 6. října 2023 proběhl na naší škole projektový den s názvem OK KOLO. Jedná se o celoškolní krátkodobý projekt zaměřený na bezpečnost dětí – cyklistů. Během dopoledne žáci 1. až 8. ročníku se svými třídami absolvovali v tělocvičně zdravovědu, kde byli seznámeni s možností úrazů a jejich ošetřením, vyzkoušeli si práci s trojcípým šátkem a obvazování.

V učebnách ŠD1 a ŠD2 žáky a žákyně 1. a 2. ročníku paní učitelky zjednodušeně seznámily s pravidly silničního provozu a děti si některé dopravní značky mohly vymalovat na připravených pracovních listech. Žáci a žákyně 3. až 5. ročníku si tam už mohly testy pravidel silničního provozu a testy první pomoci společně se svými vyučujícími vyzkoušet.

Žáci druhého stupně (6. – 8. ročník) již byli podrobeni přísnému testování ze zdravovědy i pravidel silničního provozu, protože ti nejlepší mohou dále postoupit do okresního kola, které by mělo proběhnout na jaře.

„Královskou“ disciplínou, na kterou se všechny děti každoročně těší, je jízda zručnosti, proto i v tento den většina z nich přijela do školy na kole či koloběžce se správně seřízenou cyklistickou přilbou na hlavě. Každý chtěl připravenou trasu projet co nejlépe, ale některé překážky byly pro mladší děti náročné, a tak nasbíraly více trestných bodů.

Na školním dvoře žáci 9. ročníku seznámili ostatní děti s jízdním kolem, jeho povinnou výbavou a na rozebraných kolech je ze získaných znalostí vyzkoušeli.

Jednotlivé disciplíny žáci absolvovali se svými třídními učiteli podle předem připraveného harmonogramu a po jejich ukončení byly oba testy i jízda zručnosti ohodnoceny trestnými body. V každé třídě pak byli vyhodnoceni nejlepší žáci.

Celá akce proběhla za slunečného, ale poměrně chladného počasí a naprosto bez úrazu.

Mgr. Romana Cherynová

 

Vyhodnocení disciplín OK kolo:

  1. ročník – 1. místo: B. Šigutová, 2. místo: E. Machourková, M. Políček,
  2. místo: N. Najmanová
  3. ročník – 1. místo: D. Štěpánek, 2. místo: L. Lacinová, 3. místo: D. J. Olšina
  4. ročník – 1. místo: T. Políček, 2. místo: O. Štěpánek, 3. místo: N. Petrůjová
  5. ročník – 1. místo: O. Šubčík, 2. místo: M. Láník, 3. místo: M. Bilík
  6. ročník – 1. místo: N. Štěpánková, 2. místo: L. Hančlová, 3. místo: E. Klenovská
  7. ročník – 1. místo: T. Klučka, M. Večerka, 2. místo: L. Štěpánková, J. Šubčík,
  8. místo: D. Dvořák, K. Řezáčová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE