OK kolo

OK kolo

I přes současnou nelehkou situaci, kterou zapříčinilo onemocnění COVID-19, se nám podařilo uspořádat naplánovaný projektový den OK kolo zaměřený na pravidla silničního provozu a zvýšení bezpečnosti žáků při jízdě na kole.
Pro žáky jednotlivých tříd byl připraven program. Dle rozpisu si žáci prvního stupně vyzkoušeli na interaktivní tabuli zábavnou formou, jak připravit kolo a jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Žáci 2. a 3. ročníku si tak zjednodušeně prošli se svými vyučujícími pravidla silničního provozu a vypracovali úkoly na pracovních listech. Žáci 1. ročníku si vymalovali dopravní značky. Pro žáky 4. ročníku byl připraven zodpovědnější úkol – měli možnost vyzkoušet si své první testy z dopravní výchovy na počítačích.
Všichni si během dopoledne vyzkoušeli i jízdu zručnosti, která byla pro ně na školním dvoře připravena a vzhledem k věku upravena. Jízda zručnosti se skládala z těchto překážek: podjetí tyče v bráně, jízda v kruhu, projetí korytem, převážení předmětu, slalom a zastavení přesně na metě. Žáci ji absolvovali na svém kole a s nasazenou správně seřízenou přilbou. Na školním dvoře si mohli také prověřit vědomosti, např. o správném vybavení kola.
Teoretickou znalost pravidel silničního provozu si mohli ověřit na testech i žáci 5. – 9. ročníku ve svých třídách. Výsledky žáků byly vyhodnoceny a ti nejlepší by měli školu reprezentovat v okresním kole dopravní soutěže.
Pro žáky 4. – 9. ročníku si odbornice z Červeného kříže v tělocvičně připravila praktické ukázky zásad první pomoci, které si mohli žáci ve dvojicích vyzkoušet.
Samostatnou skupinou se v tomto školním roce stali žáci 5. ročníku. Ti si vyzkoušeli stejné testy jako žáci druhého stupně i jízdu zručnosti na školním dvoře.
I když jsme se museli přizpůsobit omezenému režimu, užili si naši žáci určitě pohodové dopoledne a získali i spoustu nových vědomostí a dovedností.
Mgr. Romana Cherynová

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE