Nová „Oranžová učebna“ byla slavnostně otevřena

Nová „Oranžová učebna“ byla slavnostně otevřena

Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti významných hostů dne 18. dubna 2012

Základní škola Zborovice v loňském roce podala žádost o příspěvek Nadace ČEZ v grantovém řízení „ORANŽOVÁ UČEBNA 2011″. Cílem grantu je zkvalitňovat výuku fyziky, chemie a dalších předmětů na různých typech škol ve všech regionech ČR vznikem nových nebo modernizací stávajících odborných učeben a laboratoří. Projekt naší školy s názvem „Zapojení moderních digitálních technologií do výuky fyziky-chemie“ nedostal sice v první fázi zelenou, ale na podzim 2011 svitla ve „Druhé šanci“ naděje, že ještě nemusí být všem dnům konec. Soutěžní video žáků VIII. třídy na téma „Hodina snů fyziky“ svou originalitou uspělo u poroty a ZŠ Zborovice jako jediná škola Zlínského kraje získala příspěvek téměř 200.000,- Kč na nové vybavení odborné učebny fyziky – chemie.
Po rozsáhlé rekonstrukci jsme za přítomnosti významných hostů ve středu 18. dubna 2012 slavnostně novou učebnu otevřeli a nyní už může plně sloužit při výuce především přírodovědných předmětů, ale i v mimoškolních aktivitách. Máme k dispozici novou interaktivní tabuli SMART Board s příslušenstvím a výukovými programy, nejmodernější sady měřicích přístrojů PASCO pro experimentální vyučování, nové pracovní stoly, výmalba a další estetické doplňky. Pro tyto nutné investice byla zapotřebí i spoluúčast samotné školy, jejíž částka se vyšplhala až na další polovinu z příspěvku.
Jak zaznělo v projevech přítomných hostů, mezi kterými jsme přivítali mimo jiné zástupce společnosti ČEZ Ing. Jana Skipalu nebo radního Zlínského kraje pro školství Mgr. Josefa Slováka, tato událost je pro naši školu a obec velmi významným počinem z hlediska atraktivity a zájmu okolí, především rodičů budoucích žáků. V moderním školství 21. století už nestačí jen křída s černou tabulí a úsilí pedagogů ve Zborovicích dokazuje, že je možné udělat maximum pro zlepšení podmínek ke vzdělávání žáků, aby výuka byla pestrá, zajímavá a pro jejich další studium užitečná.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na zdárném průběhu projektu i samotné organizaci slavnostního otevření, největší zásluha pak patří autorce projektu Mgr. Vladimíře Jáchimové.

Bc. Jiří Jablunka

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE