NEZAVÍREJ OČI

NEZAVÍREJ OČI

Ve čtvrtek dne 23. února se ve 4. třídě uskutečnil projektový den Nezavírej oči. Odborníkem z praxe byla paní Jaroslava Kobzinková, vedoucí oddělení A v DZP Zborovice. Žáci se dozvěděli o různých formách zdravotního postižení. Aby se seznámili se specifiky jednotlivých postižení, rozdělili tato postižení do čtyř skupin a přiřazovali k nim různé obrázky a symboly. Velký zájem u žáků vzbudila možnost, vyzkoušet si některé činnosti v praxi, např. rozpoznat obrázek vytištěný Braillovým písmem nebo dělat doprovod osobě se zrakovým handicapem. Přímo v DZP Zborovice si děti mohly prohlédnout i vyzkoušet různé pomůcky pro práci se zdravotně postiženými, třeba manipulaci se zvedákem. V terapeutické dílně si pak vytvořily výrobek s jarní tématikou.

Paní Kobzinková během perfektně připraveného programu předala žákům osobní zkušenosti s prací s osobami se zdravotním znevýhodněním a také jim vysvětlila, jak se k těmto lidem mají chovat při setkání v běžném životě.

Velké poděkování za možnost zrealizovat takový projektový den patří DZP Zborovice a organizaci SONS ČR. Věříme, že zkušenosti a zážitky z projektového dne budou pro žáky přínosem i v jejich dalším životě.

Jaroslava Kobzinková, Mgr. Jana Janáčová

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE