Naše družební škola slavila

Naše družební škola slavila

V sobotu 3. září 2022 jsme se na pozvání pana starosty Tesárskych Mlyňan vydaly s paní ředitelkou naší základní školy, paní Mgr. Vladimírou Jáchimovou, na Slovensko.

V tento den si tamější škola a s ní celá obec připomínala 50. výročí uvedení budovy Základní školy Štefana Moysesa do provozu. Mezi váženými hosty byli nejen všichni starostové a paní starostka okolních spádových obcí školy, paní ředitelka mateřské školy, ale i bývalí ředitelé základní školy. Nejdříve jsme se všichni sešli na mši svaté v místním nově zrekonstruovaném kostele Zvěstování Pána.

Poté zahájili pan ředitel Mgr. Filip Pánik spolu s panem starostou Ing. Štefanem Valkovičem slavnost. Součástí programu bylo také uvedení do provozu nového parkoviště před školou, které má sloužit především rodičům, přivážejícím a odvážejícím žáky, a uložení zapečetěné schránky s odkazem pro budoucí generace.

Po velmi pěkném a bohatém kulturním programu před školou následovala komentovaná prohlídka školy a slavnostní oběd pro hosty ve školní jídelně, kde i paní ředitelka Jáchimová s několika dalšími hosty převzala z rukou pana starosty Valkoviče pamětní list.

Rádi bychom se alespoň touto formou s Vámi podělili o nevšední zážitek a slavnostní chvíle možná i Vám trošku známé naší družební školy.

Mgr. Ladislava Dvořáková

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE