Naše cesta do Senátu v Praze

Naše cesta do Senátu v Praze

Velká zpráva pro všechny! Týmu Lumíci, složenému z žákyň 9. třídy ZŠ Zborovice – Anety Klučkové, Anety Krejčířové, Eleny Olšinové, Simony Pektorové a Julie Trnkové, se podařilo navázat na práci loňského týmu CO2 lumpíci a obhájit úspěch v podobě vystoupení na konferenci v Senátu PČR v Praze. A jak to všechno začalo? Holkám není lhostejná situace životního prostředí, a proto se rozhodly pomoci planetě Zemi. Vyklubal se tým Lumíci a mise mohla začít.

Celý program byl rámován jako plnění Mise na záchranu planety. Žákyně se snažily naplnit závazky Pařížské dohody – zabránit nárůstu globální teploty o více než 1,5 °C. Vše probíhalo v online prostoru TEAMS. Program Ekologického institutu Veronica probíhal ve čtyřech kolech po celý školní rok 2020/2021 a přihlásilo se do něj na 60 škol. Žákyně během roku vytvořily informační panel a pocitové mapy, vydaly troje Klimatické noviny, napsaly dopisy ministrům, ve kterých žádaly         o brzký konec doby uhelné a zúčastnily se online setkání s panem starostou, aby mu představily plán na zamezení sucha na školní zahradě v podobě sběrné nádoby na dešťovou vodu, jezírka a výsadby stromů. Pan starosta pomoc přislíbil. Závěrečné konference v reprezentačních prostorách Senátu PČR v Praze se účastnilo 9 nejlepších týmů základních a středních škol České republiky. Pozvání na konferenci přijali Michal Brož, vedoucí Informačního centra OSN v Praze, senátorka RNDr. Jitka Seitlová, Mgr. Miroslav Novák z ministerstva životního prostředí. Holky se ujaly slova na konferenci opravdu netradičně. V podobě veršů                    a divadelního představení přizvaly všechny v sále na procházku po jednotlivých misích. Úspěch byl velký. Z rukou senátorky RNDr. Jitky Seitlové převzal tým certifikát o účasti a malé dárečky. Po skončení konference následoval veganský raut. Celý program jsme zakončily prohlídkou a fotografováním ve Valdštejnských zahradách.

Co holkám tato mise dala? Hlavně to, že má smysl zabývat se ochranou planety, protože planeta to opravdu potřebuje. Další velkou zkušeností byla účast v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce. Komu se poštěstí ve svém životě vystupovat v tak nádherných prostorách Senátu? Poděkování patří také rodičům žákyň za podporu při realizaci projektu.

Mgr. Kamila Obdržálková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE