Kurz sebeobrany pro žáky 2. stupně

Kurz sebeobrany pro žáky 2. stupně

V posledním červnovém týdnu proběhl pro žáky druhého stupně kurz sebeobrany.  Tato akce byla umožněna díky Dotaci Zlínského kraje v rámci dotačního programu Podpora sebeobrany žáků na základních školách.

Cílem tohoto kurzu bylo seznámení se základními principy bezpečného chování, zvýšení povědomí o chování v rizikových situacích. V praktických ukázkách se žáci učili ovládat prvky fyzické sebeobrany.  Zkušení lektoři seznámili žáky se systémem sebeobrany s logicky propracovanou technikou spojenou se zážitkovou formou a s využitím modelových situací. Rovněž věnovali pozornost práci s emocemi – psychologické přípravě, teorii nácviku reakcí při setkání s agresorem a manipulativním chováním, se kterým se mohou děti setkat. Lekce proběhly velmi interaktivně, žáci se zapojovali do modelových simulací, na kterých lektor trpělivě vysvětloval varianty reakcí z reálného života. Účastníci kurzu si mohli takto ověřit, jak často reagujeme neadekvátně a že nejsme na útočné situace připraveni.

Žáci se v závěru lekce dozvěděli, jak je důležité zbytečně nepodstupovat riziko a jak se v případě útoku chránit a nacvičovali obranné postoje. Lekce sebeobrany měla velký ohlas jak ze strany žáků, tak i pedagogů. Rádi bychom podobně zaměřené kurzy v budoucnu zopakovali.

Mgr. Václava Ryšánková

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE