Kurz OSV – VI. třída

KURZ OSV – VI. TŘÍDA

V měsíci září proběhl pro žáky 6. třídy kurz OSV (Osobnostní a sociální výchova). Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole. Cílem kurzu je především seznámení se s novým třídním učitelem, upevňování vztahů v třídním kolektivu, budování příznivého klimatu, rozvíjení týmových dovedností a prevence šikany. Žáci měli ve dvou dnech možnost ve třídě, v tělocvičně i mimo školu hravou a zábavnou formou vyzkoušet různé  aktivity a prožít tak zajímavé a zároveň užitečné chvíle.

Martina Kolářová, tř. uč. VI. tř.

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE