Kurz OSV – I. třída: Cesta na pohádkový ostrov

KURZ OSV – Cesta na pohádkový ostrov

Tentokrát náš adaptační kurz začal ve třídě. Na začátku, po přivítání a seznámení s programem, děti měly splnit několik úkolů, aby se mohly dát do hledání pohádkového ostrova. Poznávaly poslechem různé pohádky, hledaly správné obrázky k jednotlivým pohádkám, aby poté ve dvojicích správně poskládaly svůj obrázek (puzzle).

Po zdařilém splnění úkolů jsme se společně vydali na cestu k ostrovu (tělocvična), kde děti znovu prokazovaly svou pohádkovou znalost před kouzelnou bránou. Pro vstup na ostrov bylo třeba otevřít kouzelnou bránu pohádkou. Pak už je čekala spousta sportovních aktivit. Teď mohly prokazovat svoji běžeckou zdatnost při různých honičkách, sílu při hrách s míčem. Při tom si uvědomily, jak je důležité mít vedle sebe kamarády a spolupracovat.

Druhý den si děti formou her připomínaly jména svých spolužáků, poznávaly se podle hmatu, podle hlasu. Vyrobily si s pomocí učitelky vlastní papírovou lodičku, jako symbol své cesty na pohádkový ostrov.

Cílem kurzu bylo stmelení kolektivu, navození vzájemných vztahů, aktivně se zapojovat do jednotlivých činností.

Výsledkem naší společné práce bylo vytvoření pravidel třídy. Kurz OSV byl zaměřen na práci se třídou a vytvoření počátečního klimatu ve třídě.

 

Mgr. Helena Krejčířová, tř. uč. I. třídy

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE