Kurz OSV – I. třída r

KURZ OSV – PUTOVÁNÍ S POHÁDKOU

První den jsme se všichni sešli v tělocvičně školy. Po přivítání byli žáci seznámeni s průběhem a organizací prvního dne kurzu.

Žáci se formou her mohli přesvědčit o tom, jak moc se znají (aktivity – Pohádkový strom – právo na jméno, hra s míčem a se jmény, poznáváme se, kdo chybí, …).

Zkusili si práci ve skupině – ve dvojicích, zjišťovali, jak dokáží spolupracovat (hledání obrázků k pohádce, skládání – na školním dvoře), vyzkoušeli si i sebeovládání (brána do lesa – nesmí vykřiknout). Uvědomili si, jak dobře pohádky znají.

Cílem kurzu bylo stmelení kolektivu, upevnění vzájemných vztahů, aktivně se zapojovat do jednotlivých aktivit a učit se vyjadřovat a projevovat své postoje. Výsledkem naší společné práce bylo vytvoření pravidel třídy. Jak se jim putování líbilo? Na tuto otázku nám odpovídají usmívající „smajlíci“. Kurz OSV byl zaměřen na práci se třídou, na vytvoření počátečního klimatu ve třídě, na vzájemné vztahy mezi žáky i mezi žáky a učitelkou.

Žáci na závěr vyjádřili svou spokojenost (smajlíkem) s vlastními zážitky i s průběhem celého kurzu.

Třídní učitelka hodnotí kurz jako zdařilý.

Mgr. H. Krejčířová

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE