Krajská matematická soutěž

Krajská matematická soutěž

V úterý dne 21. února se žáci 7. a 8. třídy ZŠ Zborovice zúčastnili Krajské matematické soutěže třídních kolektivů, kterou organizuje zlínská Univerzita Tomáše Bati v rámci projektu IKAP II.

Tato on-line soutěž je jedinečná v tom, že v ní nesoupeří jednotliví žáci, ale celá třída společně jako kolektiv. Prostřednictvím ICT vybavení ve třídách jsme žákům spustili soutěžní úlohy, aby viděli zadané úlohy všichni ve stejnou chvíli.

Úlohy byly směřovány jak k probíranému učivu daného ročníku, tak i k logickému myšlení. Žáci tedy řešili aritmetické příklady, slovní úlohy, geometrické výpočty a nestandartní aplikační úkoly. Každou úlohu nejdříve zpracovali ve skupince, svá řešení museli pak společně ve třídě porovnat a dohodnout se na zadávané odpovědi.

Žáci si tak prověřili nejen matematické znalosti a logické myšlení, ale také schopnost komunikace a spolupráce, umění prosadit svůj vlastní názor, nebo od něj naopak ustoupit. Věříme, že i to jsou dovednosti, které si má do života odnášet každý žák.

Mgr. Monika Tomíková

 

AKCE, PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE