Koncert u jesliček

Koncert u jesliček

Ve čtvrtek 26. prosince 2019 se v kostele svatého Bartoloměje ve Zborovicích uskutečnil pro nás již tradiční vánoční Koncert u jesliček. Účinkoval zde Dětský pěvecký sbor Zborováček složený z žáků zdejší základní školy, který vede pan učitel Rudolf Gregor, dipl. um. Zazněla řada písní s tematikou Vánoc, po nichž následovalo pásmo známých koled. Jako host na koncertě vystoupil A DUR – Band složený z žáků ZUŠ z Kroměříže také pod vedením pana učitele Gregora. Kostelem se nesly oblíbené světové melodie, které měly u mladších i starších velký úspěch.
Přestože se z pěveckého sboru dostavil jen malý počet členů a sbor tak zpíval v oslabení, účinkující vystoupení skvěle zvládli a koncert se posluchačům líbil.
Děkujeme panu Gregorovi za přípravu a vedení koncertu a všem rodičům a občanům, že si i ve vánočním čase našli chvíli a na koncert přišli.

Mgr. Lubomíra Kojetská

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE