Koncert u jesliček

Pejskové v přírodovědném kroužkuk

V prosinci nás návštívila v kroužku paní Soňa Stančíková se svými pejsky, aby nám přiblížila práci s výcvikem psů, popsala jednotlivá plemena psů a předvedla nám praktickou ukázku výcviku. Zároveň nás seznámila s oborem kynologie, protože myslivost je rovněž kynologickou disciplínou, poněvadž psi jsou pro myslivce nepostradatelnou součástí práce v lese. Setkání bylo výjimečné v tom, že jsme měli v kroužku živé zvíře, které bylo pro žáky velkým zpestřením.

AKCE,PROJEKTY

AKCE

 

PROJEKTY

 

ARCHIV AKCE